WINGS X

WINGS X is het nieuwste AV-softwareprogramma van AV Stumpfl. Het is uitgekomen in april 2022 naast de reeds bestaande WINGS 7 software, (de laatste versie van de WINGS (Platinum) software die sinds 1996 in gebruik is bij duizenden professionele en semi-professionele audiovisuele producenten en hobbyisten).

Geschiedenis
In de achterliggende 25 jaar is WINGS uitgegroeid tot een softwareprogramma met vele creatieve mogelijkheden en ontelbare features. Hét kenmerk van de WINGS software is de voortdurende terugkoppeling tussen de ontwikkelaars en de gebruikers van de software. Veel wensen en tips van gebruikers zijn door de jaren heen in de WINGS software verwerkt.
Het programma is er, mede daardoor, qua bediening niet altijd eenvoudiger op geworden en vooral voor beginnende gebruikers minder intuïtief.
Het voortdurend aanpassen van een 25 jaar geleden gekozen concept leidt uiteindelijk tot een situatie waarbij alleen degenen die met het programma meegegroeid zijn er soepel mee kunnen omgaan. De aantrekkingskracht op nieuwe gebruikers is daardoor minder groot wegens de complexiteit van de bediening.

Status van ontwikkeling
Een geavanceerd en kwalitatief hoogstaand AV-softwareprogramma zoals WINGS X vanaf een onbeschreven blad opnieuw opbouwen vroeg tijd. In het najaar van 2019 is AV Stumpfl daarmee begonnen. Er is direct voor gekozen om het programma parallel, maar ‘native’, op de twee meest gebruikte besturingssystemen te bouwen: Windows en MacOS. Het is dus géén Windows programma dat ook (via een emulator) op Mac OS werkt. De Windowsversie is een Windows programma en de MacOS versie is een echt volwaardig MacOS programma.

Actualisatie 13 december 2021
In december 2021 is de eerste Bètaversie verschenen. Degenen die toen al graag kennis wilden maken met WINGS X konden het programma aanschaffen via de WINGS X webshop van AV Stumpfl Nederland.
Nieuwe gebruikers die nooit eerder werkten met WINGS (Platinum) waren direct enthousiast over de gebruiksvriendelijke en vooral intuïtieve opzet van WINGS X.
‘Oude rotten’ daarentegen, gewend aan de vele mogelijkheden en bekend met de bedieningsmethodiek van WINGS (Platinum) 5, 6 en 7 ontdekten dat veel mogelijkheden nog niet waren geïmplementeerd in WINGS X.

Actualisatie 15 januari 2022
Christoph Hilger werkt continue aan de uitbreiding van mogelijkheden in WINGS X.
Voor degenen die op een overzichtelijke wijze op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen WINGS X schrijft Cuno Wegman op het Nederlandse HDAV-Forum regelmatig ‘Weetjes’ over nieuwe ontwikkelingen in WINGS X.

Actualisatie 20 april 2022
WINGS X is de status van Betaversie ontgroeid en officiëel gelanceerd. Er is nu ook een DEMO-versie beschikbaar voor degenen die eerst willen ervaren wat de verschillen zijn met de ‘oude WINGS (Platinum) versies.
Die DEMO-versie is hier te downloaden: https://www.wingsx.at/download/
Een AV-maker die nooit eerder met WINGS (Platinum) software heeft gewerkt, en niet de ‘ballast’ bij zich draagt van de opgebouwde routine bij het werken met die software, zal verrast zijn van het bedieningsgemak van WINGS X.
De geroutineerde WINGS (Platinum) gebruiker zal nog even moeten zoeken naar de diverse bekende mogelijkheden.
Wij adviseren iedereen om vooral ook de diverse duidelijke tutorial video’s te bekijken die Remy van Looveren heeft gemaakt.
Die vindt u hier: https://www.hdav.nl/wings-x/instructievideos

Actualisatie 10 augustus 2022
Een mijlpaal in de WINGS X ontwikkeling waarop velen hebben gewacht! Met versie 1.0.10 is het werken met de dynamische maskers mogelijk gemaakt. Hiermee opent zich een veelvoud aan creatieve mogelijkheden en wordt de kloof tussen WINGS X en zijn voorganger WINGS 7 een stuk minder groot.

Ook nu heeft Remy van Looveren weer een instructieve video tutorial gemaakt: https://youtu.be/MABtzJgE_Mk
Degenen die nu de overstap wilden maken wezen wij nogmaals op de link naar de webshop van AV Stumpfl Nederland.

Status 2024
In de tijd na augustus 2022 zijn er enorme vorderingen gemaakt bij de ontwikkeling van WINGS X.
De effectenmodule werd aanzienlijk uitgebreid, er kwam een innovatieve vervanger van de exe-uitvoermogelijkheid, er werd een storyboard toegevoegd, het zelf maken en werken met LUTs (Lookup Tabels) om geavanceerde colorgrading mogelijkheden toe te passen werd geïntegreerd en last but not least werd de route-animatie mogelijkheid geïntegreerd.
Tevens zijn er diverse comfortverbeteringen toegevoegd en zijn ook de mogelijkheden m.b.t. videomontage sterk uitgebreid. Video speedramping is wel de meest opvallende.
We kunnen wel zeggen dat het programma voldoende is ‘gerijpt’ om volwaardig mee te kunnen werken.

Door de grote hoeveelheid uitbreidingen en toename van de mogelijkheden binnen WINGS X is het qua status nu vrijwel gelijkwaardig aan zijn voorganger WINGS 7. Maar ‘gelijkwaardig’ is niet ‘gelijk’.
Het aanvankelijke uitgangspunt dat WINGS X aanzienlijk ‘makkelijker’ en ‘intuïtiever’ zou zijn dan WINGS 7 is inmiddels achterhaald. De wederom grote hoeveelheid mogelijkheden, verscholen in de diverse menu’s en opties, vragen nog wel enige studie en ervaring van de gebruikers. Maar dankzij de enorme inzet en het enthousiasme van Cuno Wegman en Remy van Looveren, die vanaf de eerste dag met WINGS X werken, is dat leerproces zéér comfortabel en intensief mogelijk gemaakt!

Nederlandse menu’s en een Nederlandse handleiding…!
Een ‘helpfunctie’ zoals in de voorgaande WINGS (Platinum) versies 1 t/m 7, is in WINGS X niet aanwezig, noch in het Duits, noch in het Engels. Die gaat er ook niet komen. Dat is een gemis, zeker voor de startende en beginnende AV-maker.
De software zelf, alle menu’s, instellingen, opties en parameters zijn echter door Cuno Wegman in het Nederlands vertaald. Dat maakt het werken met WINGS X net zo comfortabel als het werken met de voorgaande WINGS (Platinum) versies die eveneens door Cuno Wegman werden vertaald in het Nederlands.
Remy van Looveren heeft inmiddels een rijk geïllustreerde Nederlandse handleiding geschreven waarin de WINGS X gebruiker stap voor stap wordt meegenomen in de WINGS X software. Die meer dan 150 pagina’s tellende handleiding wordt door hem als een gepersonaliseerde PDF aangeboden voor het symbolische bedrag van € 25,00. Met deze handleiding heeft u een gedegen en instructieve bron van informatie over de opzet en mogelijkheden van WINGS X.
Wilt u die handleiding aanschaffen, klik dan hier.

Nederlandse WINGS X tutorial video’s en WINGS X cursussen.
Bij de vele nieuwe mogelijkheden, die vanaf de eerste release in april 2022 tot en met heden zijn verwezenlijkt, werd door AV Stumpfl (Christoph Koch) een (Duitstalige) video tutorial gemaakt. Voornamelijk als vervanging van de (niet aanwezige) helpfunctie binnen WINGS X.
Remy van Looveren heeft die video tutorials vertaald in het Nederlands. Ze bieden een schat aan informatie voor iedereen die met WINGS X wil gaan werken of daar inmiddels al mee bezig is. Die tutorials vindt u hier.
Bij voldoende belangstelling organiseert AV Stumpfl Nederland in september 2024, in samenwerking met Remy van Looveren, groepscursussen (maximaal 5 personen) in de HDAV-Studio in Houten. Kijkt u daarvoor op de pagina ‘WINGS X cursussen’.

Overwegingen en afwegingen bij de overstap naar WINGS X

De aan AV Stumpfl Nederland veel gestelde vragen “Moet ik overstappen van mijn Wings Platinum 5 of 6 naar WINGS 7 of WINGS X…?” en “Moet ik overstappen van WINGS 7 naar WINGS X…?” zijn lastig te beantwoorden, want elke AV-maker is anders, stelt haar/zijn eigen prioriteiten en heeft verschillende voorkeuren.
Een aantal features uit Wings Platinum 6 (o.a. aansturing diaprojectoren en audio time-stretching) kwam niet terug in WINGS 7. Ook een aantal features uit WINGS 7 zullen in WINGS X niet terug keren. Anderzijds biedt WINGS X een aantal features die in WINGS 7 niet aanwezig waren zoals o.a. het storyboard, het kunnen werken met LUTs, het gebruik van VST3 audio plug-ins, video speedramping en het universele gebruik van de tijdlijnsporen voor afbeeldingen, audio, video, teksten, markers, etc.
Iedere AV-maker moet zelf persoonlijk beoordelen of een overstap naar WINGS X voor haar/hem aantrekkelijk is.
De volgende overwegingen en afwegingen die wij vermelden betreffen dan ook uitsluitend de methodiek van de beveiliging, de licentiekosten en de praktische uitwerking bij het gebruik van de verschillende softwarepakketten.

• De licenties van Wings Platinum en WINGS 7 zijn beveiligd met een hardware ‘sleutel’, de dongle, en een daarbij behorende vrijgavecode. Het werken en presenteren daarmee is onafhankelijk van het internet mogelijk en tevens onafhankelijk van de te gebruiken computer. Elke PC of laptop met een USB-poort kan worden gebruikt, als de dongle er in zit.
WINGS X wordt beveiligd middels een softwarematige licentieregeling en is tegelijk bruikbaar op 2 computers. Elke 14 dagen moet er internetcontact zijn om de actualiteit van de licentie te controleren.

• Een overstap van Wings Platinum 5 of 6 naar WINGS 7 is een éénmalige investering in een programma dat men, zeker als men er al sinds langere tijd mee werkt, in de regel goed kent en waar men mee verder kan zonder diepgaande aanvullende studie. De leeftijd van de gebruiker en diens hobby-horizon kunnen daarbij bepalend zijn.
WINGS X is gebaseerd op een jaarlijks te betalen ‘service pakket’ indien men bij wil blijven met de regelmatig te verschijnen updates. Afhankelijk van de aangeschafte versie kost het service pakket per jaar tussen € 50,00 (ECO-versie) en € 250,00 (Pro-versie). Voor doorgewinterde WINGS (Platinum) gebruikers betekent de overstap naar WINGS X wel een ‘afkick- en ontwenningskuur’. De programmastructuur en de bediening zijn in een aantal opzichten ‘anders’. De leeftijd van de gebruiker en diens hobby-horizon kunnen ook hierbij een bepalende factor zijn.

De verdere ontwikkeling van WINGS 7 is gestopt en mogelijk wordt het werken ermee op termijn minder makkelijk als toekomstige Windows versies (12 t/m 20) zich ontwikkelen in een richting die steeds meer afwijkt van het programmeerplatform waarop WINGS 7 is gebaseerd. (Zoals Wings Platinum 6 en WINGS 7 niet meer werken onder Windows XP).
WINGS X heeft meer ’toekomst’ dan haar voorgangers. Toekomstige Windows versies zullen (veel) langer compatibel blijven. Ook hier kan de leeftijd en de hobby-horizon van de AV-maker een belangrijke rol spelen.
Het makkelijkst hebben degenen het die nog aan de hobby beginnen. Zij kiezen voor WINGS X en hoeven niets ‘af te leren’.
Ook de bezitters van Apple computers hebben het makkelijk. WINGS X is het enige Wings programma dat ‘native’ geschreven is voor Mac OS en maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden van iMac computers en MacBook laptops.