Video: 5.1 Videobewerking

Hoofdstuk 5: Video

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

  • Behalve digitale foto’s en audiofragmenten kunt u in Wings Platinum óók videofragmenten verwerken.
  • Daarvoor is in de mediapool de map “Video” aanwezig. Open uw windowsverkenner, selecteer de videofragmenten die u wilt gebruiken voor uw show en sleep die in de mediapool.
  • Aansluitend begint Wings Platinum de grafische data te berekenen voor de weergave in het voorbeeldscherm. De voortgang daarvan kunt u volgen in het venster “Taken” rechts van de mediapool.
  • Als u een videofragment in het lege tijdlijngebied sleept maakt Wings Platinum automatisch een video- en audiospoor aan zodat u beide gescheiden kunt bewerken. De audio wordt als aparte file in de mediapoolmap “Audio” gezet en is deze ook als wav-bestand toegevoegd aan de map waaruit de video afkomstig is.
  • Videobeeld en Audio zijn aan elkaar gekoppeld door een automatische groepskoppeling zodat u ze synchroon kunt verplaatsen. Indien u ze gescheiden wilt bewerken kunt u de groepering opheffen door na een rechtsklik in het fragment te kiezen voor “Groepering opheffen”. U kunt beiden nu onafhankelijk van elkaar verschuiven. Voor het volgende voorbeeld verwijderen we beide objecten.
  • U kunt een videofragment ook alléén in een audiospoor slepen om het lifegeluid te gebruiken als achtergrondeffect… en omgekeerd kunt u er eveneens voor kiezen alleen het beeld in een videospoor te slepen en het bijbehorende geluid weg te laten.
  • Een video-object ziet er net zo uit als een audio- en beeldobject en bezit dus ook de informatiebalk onderaan het object waarin de bestandsnaam en lengte worden weergegeven. Net als bij beeldobjecten regelt de curvelijn de weergavedensiteit van het videobeeld. Staat de lijn bovenaan dan is er 100% videobeeld, staat deze onderaan dan staat het videobeeld op 0% en is het niet zichtbaar. Door het bewegen van de knooppunten kunt u in- en uitfaden.
  • Door aan het begin of eind met ingedrukte linkermuisknop te slepen kunnen fragmenten langer of korter worden gemaakt. Door rechts te klikken in het object kunt u eventueel kiezen voor “rechts afknippen” maar omdat Wings Platinum non-destructief werkt kunt u teveel afgeknipte videobeelden weer terughalen.
  • Als u een tweede videofragment in hetzelfde spoor sleept kunt u ze elkaar laten overlappen waarbij in het grijze overloopgebied een overvloeiing plaatsvindt.
  • Als u de “play” toets indrukt kunt u de video beoordelen in het voorbeeldscherm. Eventueel kunt u de video op het volledige beeldscherm bekijken door in de taakbalk te kiezen voor “presentatie” op volledig scherm tonen.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.