Video: 3.5 Tips voor het programmeren van stuursporen

Hoofdstuk 3: Bewerken en editen

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

 • Wings Platinum biedt een aantal mogelijkheden om met Inscreen Editing nóg sneller en effectiever te werk te gaan.
 • We hebben op de tijdlijn een voorbeeld voorbereid waarbij een beeld van links naar rechts door het beeld heen beweegt.
 • Als u deze beweging vaker wilt toepassen hoeft u deze niet telkens opnieuw te programmeren. Eén van de mogelijkheden is om de gegevens van dit stuurspoor op te slaan in de mediapool.
 • Klik daarvoor met de rechter muisknop op het stuurspoor in het object en kies de optie “in pool kopiëren”.
 • Tegelijk ziet u dat in de map stuursporen van de mediapool een regel is toegevoegd met de eigenschappen van dit stuurspoor. Geef deze een herkenbare naam.
 • Daarna sleept u een tweede beeld vanuit de mediapool in de tijdlijn. Vervolgens sleept u het zojuist opgeslagen stuurspoor op dit object waardoor de beweging ook in dit object is aangebracht.
 • U ziet dat alleen het stuurspoor wordt overgenomen de in- en uitfadecurven en de lengte van het object veranderen niet.
 • Bij bewegingseffecten is de snelheid van de beweging afhankelijk van de standtijd van het object.
 • Dat betekent dat het kopiëren van stuursporen nog wel enige aandacht vereist. In dit geval moet u de fade-  en fade out tijd, alsmede de lengte exact gelijk maken om een identieke beweging te programmeren. Dat zijn dus extra handelingen die u moet uitvoeren.
 • Het kan sneller. We wissen eerst het laatst toegevoegde object. Daarna klikken we rechts in het eerste object en kiezen voor “kopiëren naar klembord”. Daarna klikt u rechts in het tweede beeldspoor en kiest voor “invoegen van klembord”. Daarna sleept u het benodigde beeld uit de mediapool in dit object.
 • Bij stilstaande objecten kunt u ook het stuurspoor in de mediapool kopiëren. Bepaal eerst de uitsnede en positie, klik rechts op het stuurspoor en sla het stuurspoor op in de mediapool.
 • Dan een volgend beeld in de tijdlijn plaatsen, stuurspoor vanuit de mediapool er op slepen en de foto’s in elkaar laten vloeien.
 • Een derde mogelijkheid is om het eerste object te verlengen, na een rechtsklik te kiezen voor “object splitsen” en daarna plaatsen we in het nieuw ontstane object de volgende foto.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.