Video: 5.4 Synchroniseren van Video en Audio

Hoofdstuk 5: Video

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

  • Na het uitknippen van een videofragment moet het in veel gevallen nog worden gesynchroniseerd met het bij het beeld behorende videogeluid.
  • We slepen eerst het betreffende videofragment in het audiospoor onder het betreffende videofragment. Het is noodzakelijk dat het audiofragment binnen het uitgeknipte videofragment valt.
  • We schuiven het dus links iets binnen het videofragment en rechts knippen we de audio af middels een rechtsklik en “rechts afsnijden” zodat het audioknipsel kleiner is dan het videoknipsel.
  • Nu selecteren we het videofragment en klikken daarna rechts in het audiofragment. Hier kiezen we de optie “speciale functies” en vervolgens “inhoud uitlijnen”. Daardoor wordt het videoknipsel automatisch gesynchroniseerd aan het audioknipsel.
  • Vervolgens activeren we in de gereedschapskist de functie “vastklikken aan objecten” en markeren we het videospoor waardoor alle knooppunten van het videoknipsel magnetisch worden.
  • Links en rechts slepen we met ingedrukte linkermuisknop de audiofile nu op dezelfde lengte als de videofile waarbij de magnetische functie ons helpt bij de exacte positionering.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.