Video: 3.6 Kopiëren van curven

Hoofdstuk 3: Bewerken en editen

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

  • Evenals stuursporen kunt u ook geprogrammeerde curven opslaan in de mediapool. Klik rechts in uw object, scroll naar Curve en kies daar in het uitrolmenu voor “In pool kopiëren”. U kunt er vervolgens voor kiezen of u de fade-in curve, het middendeel van de curve, de fade-out curve of alle drie die curven wilt opslaan en u kunt er een naam aan geven. Uiteindelijk wordt dit alles opgeslagen in de map “curven” van de mediapool.
  • Nadat u nu een tweede beeld op een beeldspoor hebt geplaatst kunt u de opgeslagen curve vanuit de mediapool op het object slepen. Sleept u het middelste deel van de curve alléén op het object dan wordt alléén dat deel overgenomen. Met alleen het slepen van de invloei- of uitvloeicurve zijn ook die separaat bruikbaar.
  • Evenals bij de stuursporen worden ook nu de fade-in-, fade-out- en kijktijd van het object niet veranderd.
  • Als u in de mediapool dubbelklikt op een curve wordt deze rood gekadreerd en geldt hij als standaardcurve voor volgende op de tijdlijn te plaatsen objecten. Als u een beeld plaatst bezit deze direct de standaardcurve zonder de ingestelde fade in- fade out- en kijktijd te veranderen.
  • Wilt u een object verlengen dan kunt u het instrument “object uitrekken/ínkrimpen” uit de gereedschapskist activeren of 2 x kort op de “W” toets drukken. Trek het object daarna aan begin of eind tot de gewenste lengte.
  • Om de functie “standaardcurve” op te heffen kunt u in de mediapool opnieuw op de curve dubbelklikken en verdwijnt de rode omlijning.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.