Video: 3.1 Inscreen Editing

Hoofdstuk 3: Bewerken en editen

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

 • In Wings Platinum heeft u de mogelijkheid van Inscreen Editing. Dat betekent dat u de beelduitsnede en eventuele bewegingen direct in het voorbeeldscherm kunt programmeren.
 • Activeer daarvoor eerst in de gereedschapskist de inscreen-editing modus door het eerste symbool geheel links aan te klikken of de toets ‘S’ 2 x achter elkaar in te drukken.
 • Als u daarna op het beeld in het voorbeeldscherm klikt verschijnen er gele ronde knoppen en een wit kader dat de randen van uw uiteindelijk zichtbare beeld aangeeft.
 • In de gereedschapskist zijn nu meerdere knoppen voorhanden om het werken met Inscreen Editing makkelijker te maken. Klik met de rechtermuisknop op de derde knop van links en kies “normale keyframes” of druk 2 x achter elkaar op de ‘N’ toets.
 • Klik nu in het voorbeeldscherm en sleep het zoomknopje rechtsboven naar rechts waardoor u inzoomt op het beeld. Zodra u de muisknop loslaat springt het beeld naar een stand waarbij u opnieuw goed bij de zoomknopjes kunt. Binnen het witte kader ziet u welk deel van het beeld straks zichtbaar op het scherm zal komen. Alles wat zich daarbuiten bevindt is straks niet meer zichtbaar.
 • In uw beeldobject in de tijdlijn is nu automatisch een stuurspoor aangebracht waarop bij de plek waar de locator stond een keyframe is geplaatst. We zetten nu de locator aan het begin en activeren de ‘play’ toets. U ziet nu de beweging waarbij op het beeld wordt ingezoomd tot aan het keyframe en daarna weer terug. Omdat we ‘normale’ keyframes hadden ingesteld heeft dit nieuwe keyframe geen invloed gehad op andere keyframes.
 • We plaatsen nu hetzelfde beeld nogmaals in de tijdlijn. zetten de locator in het midden en schakelen nu om naar de status “constant gedurende het gehele object” of we drukken 2 x kort achter elkaar op de “C” toets. Nu klikken we weer in het schermpje en trekken opnieuw aan de gele zoomknop om het beeld te vergroten. U zult nu zien dat bij het afspelen deze foto stil blijft staan omdat met dit keyframe ook alle andere keyframes aan het begin en eind van het object deze positie en zoomstand hebben overgenomen. Er vindt dus geen beweging plaats, u heeft wel de mogelijkheid om zo uw beelduitsnede te veranderen.
 • Een andere instelmogelijkheid voor de keyframes is de constante waarde vanaf het begin die u hier aanklikt of activeert met het kort 2x indrukken van de “B” toets. Herhalen we nu het inzoomen op het beeld dan zult u zien dat het beeld vanaf het begin tot aan dit keyframe constant blijft omdat deze zoomstand in zowel dit keyframe alswel het beginkeyframe is overgenomen. Omdat het eindkeyframe niet gewijzigd is zal het beeld naar de uitgangspositie terugzoomen als het voorbij het nieuwe keyframe komt.
 • Tenslotte de mogelijkheid om een keyframe te maken waarbij de constante waarde tot het eindkeyframe wordt overgenomen. Die activeren we in de gereedschapskist of door kort 2x achter elkaar de “E” toets in te drukken. Opnieuw herhalen we onze inzoomactie in het schermpje en kijken we wat er gebeurt. Vanaf het begin tot het nieuwe keyframe vindt de zoombeweging plaats, echter vanaf het nieuw geplaatste keyframe staat het beeld stil tot het eindkeyframe. Het keyframe aan het begin heeft zijn uitgangspositie behouden.
 • De snelheid van de beweging hangt af van de afstand tussen het beginkeyframe en het nieuw geplaatste keyframe. Is die afstand kleiner, door het keyframe naar links te schuiven, dan zal het beeld sneller inzoomen. Is die afstand groter, door het keyframe naar rechts te schuiven, dan is de zoombeweging langzamer.
 • Los van het in- en uitzoomen kunnen we in het voorbeeldscherm ook het beeld vrij verplaatsen door het te slepen naar elke gewenste positie, kunnen we het draaien, driedimensionaal kantelen en eventueel vervormen.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.