Video: 8.3 Fouten bij het gebruik van maskers

Hoofdstuk 8: Dynamische maskers

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

 • In deze video wijzen we u op mogelijke fouten die te maken zijn bij het werken met maskers.
 • Het maskerspoor is aangemaakt, evenals het bijbehorende beeldspoor, maar desondanks is er geen maskereffect zichtbaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
 • Als eerste gaan we controleren of de schermuitvoer goed staat ingesteld. We klikken op de spoorkop van het maskerspoor en stellen vast dat bij schermuitvoer “geen uitvoer” ingesteld staat. Het bovenste maskerspoor moet altijd gerenderd worden. Hier moeten we dus instellen “stapel renderen” of “stapel omgekeerd renderen” en is het maskereffect zichtbaar.
 • Mocht het masker nog niet zichtbaar zijn, dan controleren we het masker zelf door het in de mediapool rechts aan te klikken en via de eigenschappen te controleren of er een alphakanaal is toegewezen. Dat blijkt wel het geval, maar er is niet opgegeven welk kleurkanaal daarvoor moet worden gebruikt.
 • We kiezen dus een kleurkanaal, bevestigen dat met OK en scroll over het beeld. Nu is het masker in het voorbeeldscherm zichtbaar.
 • Het kan ook zijn dat het masker zelf als witte streep in het scherm zichtbaar is. Dit duidt er op dat de maskerfunctie nog niet is ingeschakeld via het optiemenu.
 • We klikken daarom in de taakbalk op “extra’s”, kiezen “opties”, daarna “projectopties” en daarna “uitvoer”. In dit menu moeten we een vinkje zetten bij “maskerfunctie inschakelen”.
 • Na het afsluiten van dit menu wordt het masker op de juiste wijze zichtbaar.
 • Een andere oorzaak van een niet-correcte maskerwerking is gelegen in de gehanteerde spoorvolgorde. Het met een maskerspoor verbonden beeldspoor moet altijd onder het maskerspoor liggen.
 • We pakken hem beet aan de spoorkop en slepen hem op de juiste positie.
 • Ook bij het toepassen van meerdere maskersporen is de spoorvolgorde belangrijk. Het spoor dat rendert (herkenbaar aan het spoorkop-icoon) moet altijd boven de sporen liggen die niet renderen. Dit spoor, dat niet gerenderd wordt, moet dus onder het renderspoor liggen.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.