Video: 8.1 Dynamische maskers

Hoofdstuk 8: Dynamische maskers

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

  • Wings Platinum biedt u de mogelijkheid om met behulp van maskers delen van foto’s en video’s af te dekken of door te laten. U heeft daarvoor masker- en beeldsporen nodig die aan elkaar worden gekoppeld en uiteraard heeft u maskers nodig die u zelf in Photoshop kunt maken.
  • Om te beginnen moet u eerst de maskerfunctie inschakelen. Dat doet u via Extra’s – Opties – Projectopties – Uitvoer. Hier zet u een vinkje voor de regel “maskerfunctie voor visuele sporen inschakelen”.
  • Daarnaast heeft u dus maskers nodig. We hebben een aantal maskers aangemaakt en opgeslagen: Een JPEG beeld, een PSD beeld en een TIFF beeld. We selecteren ze alle drie en slepen ze in de mediapool en u ziet dat ze alleen uit zwarte en witte helften bestaan. In deze beelden bevindt zich geen zogeheten alphakanaal. U kunt dus gewone zwart-wit maskers gebruiken, in elk formaat en opgeslagen als Tiff, JPEG of PSD.
  • Nu zetten we een beeldspoor om in een maskerspoor door in de spoorkop te klikken en in de eigenschappentabel ernaast bij “doel” kiezen we voor in plaats van “schermuitvoer” voor “maskerstapel”. Nu is dit beeldspoor een maskerspoor. In dit voorbeeld gebruiken we slechts één maskerspoor en daarom moet dit spoor ook gerenderd worden. Vandaar dat we de screenuitvoer op “stapel renderen” moeten instellen. We kunnen er ook voor kiezen om “omgekeerd” te renderen, hetgeen betekent dat de werking van het masker dan wordt geïnverteerd.
  • Aan dit maskerspoor moet nu minstens één beeldspoor worden gekoppeld dat zich onder het maskerspoor dient te bevinden. We klikken opnieuw in de spoorkop en nu kiezen we in plaats van screenuitvoer voor afbeeldingenstapel. Daarna slepen we een beeld op dit beeldspoor. In het voorbeeldscherm blijft het beeld zwart omdat er nog geen masker is dat delen van dit beeld moet doorlaten.
  • Als we een andere foto op een gewoon beeldspoor daaronder slepen zien we dat dit beeld wèl zichtbaar is.
  • Slepen we nu een masker in het maskerspoor dan zien we het totale beeld in ons voorbeeldscherm omdat we nog geen alphakanaal hebben toegewezen in de eigenschappen van dit masker. Dat doen we via een rechtsklik op het masker in de mediapool waar we bij eigenschappen een kleurkanaal kiezen als alphakanaal. Ook nu zouden we de maskerwerking kunnen inverteren. Bevestigen met OK en  nu wordt een deel van de bovenste foto door het masker doorgelaten.
  • We kunnen het masker eventueel met inscreen-editing over het beeld laten bewegen.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.