Video: 1.2 Het automatisch maken van een HDAV-show

Hoofdstuk 1: Het opstarten van een project

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

  • De eenvoudigste variant voor het maken van een beeldshow  met Wings Platinum is de volledig geautomatiseerde variant.
  • Klik daarvoor eerst op “nieuw bestand” en kies met behulp van de project-assistent voor de optie automatisch maken van een digitale Dia-show. Sluit af met OK.
  • Nu kunt u direct uw foto’s in dit grijze veld slepen of meerdere beelden tegelijk selecteren en hierheen slepen. Deze beelden worden automatisch in de mediapool van Wings Platinum overgenomen.
  • Vervolgens heeft u nog verschillende instelmogelijkheden. Het eerste betreft de beeldverhouding. Als alle beelden dezelfde verhouding hebben kunt u dit op automatisch laten staan.
  • Maar u kunt ook uw eigen afwijkende beeldverhouding instellen. Zou u nu op de knop “show voltooien” drukken, dan worden de afbeeldingen in de tijdlijn geplaatst in de volgorde waarin u de foto’s hebt geselecteerd.
  • Maar u kunt er ook voor kiezen de volgorde te laten bepalen door de opnamedatum of de bestandsnaam.
  • Tevens kunt u de kijktijd en de overvloeiduur instellen en kunt u er voor kiezen of de show volautomatisch wordt weergegeven van begin tot eind of dat u liever de show beeld voor beeld bekijkt en er bij iedere foto een pauzemarker komt te staan. De lokator blijft dan bij elk beeld staan totdat u met de Enter toets of de spatiebalk de overgang naar de volgende foto activeert.
  • Nu activeren we “show voltooien” en worden de beelden in de tijdlijn geplaatst. Bij elk beeld is in het markerspoor een pauzemarker geplaatst.
  • Als u nu de “play” knop aanklikt begint de lokator te lopen en komt het eerste beeld op in uw voorbeeldscherm. De lokator stopt bij de pauzemarker en gaat pas weer verder na het activeren van de spatiebalk of de Enter toets.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.