Video: 4.1 Audio objecten

Hoofdstuk 4: Audio

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

 • Audiofragmenten die als mp3 of wav-files in uw PC aanwezig zijn kunt u eenvoudig middels “drag en drop” in de mediapool slepen.
 • Klik in de projectverkenner op de map Audio en open de windows verkenner. Sleep vervolgens uit uw map met audiofragmenten de files naar keuze in de mediapool.
 • U kunt de muziek nu vóórafluisteren zonder ze eerst in de tijdlijn te slepen. Druk daartoe op de “Play”knop en eventueel ook op het ernaast gelegen preview venster. Door een klik in het previewvenster stopt het afspelen. U kunt naar wens op elke gewenste positie in de afgebeelde muziekfile klikken om te starten en te stoppen.
 • Sleep daarna een audiofile in het tijdlijngebied of op een al aanwezig audiospoor. Na het activeren van de “play” toets wordt de muziek vanuit de tijdlijn afgespeeld.
 • Met de curvelijn regelt u bij audio-objecten het volumeverloop. Het maximale volume wordt bereikt als de curvelijn helemaal bovenaan staat; Staat de lijn helemaal onderaan, dan horen we niets.
 • We faden deze muziek nu in en met een dubbelklik op de curvelijn kunnen we knooppunten plaatsen die we omhoog of omlaag bewegen kunnen om het volume te regelen. Is een muziekstuk te lang dan kunnen we het afknippen door na een rechtsklik in de audiofile te kiezen voor “links” of, in dit geval,  “rechts afknippen”. Mocht de muziek nu te kort zijn, dan kunt het uiteinde met ingedrukte linkermuisknop beetpakken en weer langer maken, eventueel met het laatste knooppunt uitfaden.
 • Omdat alles in Wings Platinum “non-destructief” werkt kunt u zo vaak aanpassingen maken als u wilt.
 • Bij toepassing van gesproken commentaar kunt u versprekingen makkelijk wegknippen. De grafische weergave is daarbij een welkome hulp. U kunt eventueel de vergrotingsloep activeren om de weergave te vergroten.
 • Zet de lokator nu vóór de verspreking, klik rechts en kies “splitsen”. Daarna sleept u met ingedrukte linkermuisknop de verspreking weg en sleept u de foutloze tekst naar links. Bij het afspelen blijkt de verspreking verdwenen te zijn.
 • Als u muziek en commentaarstem tegelijk wilt weergeven heeft u een tweede audiospoor nodig. Dat doet u met een rechtse muisklik in de tijdlijn, “spoor toevoegen” en “audio”. Na het plaatsen van een muziekfile in dit spoor kunt u dit afspelen door op “play” te drukken.
 • Natuurlijk moet het muziekvolume nu aangepast worden aan het commentaar. U doet dat door de curvelijn van de muziek naar beneden te brengen tijdens het aanwezige commentaar.
 • Zet in de gereedschapskist de knooppunt eigenschap op “recht” en plaats vervolgens met dubbelkliks 4 knoppunten op de curvelijn van de muziekfile. Laat de eerste en laatste bovenaan op 100% staan en trek de tweede een stuk naar beneden. Klik rechts op het derde knooppunt en kies “uitlijnen” zodat het volume van dit knooppunt zich aanpast aan de tweede en het volume gelijkmatig laag blijft.
 • Door op “play” te drukken kunnen we het eindresultaat beluisteren.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.