Video: 5.7 Aanscherpen van videobeelden

Hoofdstuk 5: Video

Deel deze video

Transcript van de instructievideo

  • Indien u een video-opname in een ander videomontageprogramma wilt monteren en bewerken moet u zich realiseren dat het daarna opnieuw renderen van deze video niet alleen tijdrovend is maar ook kwaliteitsverlies kan geven.
  • U kunt hiervoor veel beter de real-time effectenbewerking in Wings Platinum gebruiken. We hebben in de tijdlijn twee keer dezelfde videofile geplaatst om het verschil duidelijk te laten zien in een linker- en rechter beeldhelft.
  • Om de effectbewerking te kunnen activeren klikken we eerst in de gegevensregel onderaan het video-object. Daarna klikken we in het eigenschappenvenster op het tabblad “video” en zetten we een vinkje bij “Real time effecten” waarna u het beoogde effect kunt instellen.
  • In dit geval willen we de video wat verscherpen. Het effect “sharpen” is een “basiseffect”.
  • We klikken op “Default” en kiezen “Sharpen”. Als u vervolgens op “Sharpen” dubbelklikt verschijnt er een schuifregelaar. Door de schuifregelaar naar rechts te bewegen wordt uw videobeeld verscherpt. Het resultaat is direct te beoordelen in het voorbeeldscherm. In de praktijk is het aanscherpen met 5 tot 20 % voldoende.
  • Om het resultaat op het volle beeldscherm te beoordelen drukt u op functietoets F5 en start u het afspelen met de spatiebalk.
Bekijk nog meer instructievideo’s over Wings Platinum.